İŞ BAŞVURU FORMU

 

KİŞİSEL BİLGİLER

ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLER

Bu kısımda vereceğiniz kişisel bilgileriniz Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) MADDE 6 kapsamında sayılan özel nitelikli kişisel veri niteliğindedir. Bu veriler Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun yayınladığı "ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDE VERİ SORUMLULARINCA ALINMASI GEREKEN YETERLİ ÖNLEMLER" kararına uygun olarak işlenecek, saklanacak ve aktarılacaktır.

EĞİTİM BİLGİLERİ

İŞ VE STAJ DENEYİMLERİ

YABANCI DİL BİLGİSİ

BİLGİSAYAR BİLGİSİ

KATILDIĞINIZ KURS ve SEMİNERLER

REFERANSLAR

İşbu formda vereceğiniz üçüncü kişilere ait bilgiler referans sürecinin işletilmesi süreçlerinde işlenecek ve gerekli güvenlik önlemleri alınarak tarafımızca saklanacaktır. Kişisel verilerin korunması hakkında bilgilendirme metnine https://www.posbilisim.com/ adresinden ulaşabilirsiniz.

GENEL BİLGİLER

Yüklenecek dosya PDF formtında ve en fazla 4 MB boyutunda olmalıdır.